Referat bestyrelsesmøde 1. september 2005

 

Tilstede: Birger Kristensen, Martin Køstner, Søren Pedersen, Carsten Christensen (ref).

 

Dagsorden:

 

Sidste referat:

Godkendt uden bemærkninger

 

Indkommen post.

 

  Vi har fået en alvorlig ”rykker” fra Dansk Sejlunion om at sikre Zoom jollens deltagelse i stævner

  2005 og 2006 for ikke at miste jollen. Der udspandt sig en del diskussion med den

   hovedkonklusion, at vi ikke skal opgive at kunne opfylde kravene. Vi vil kontakte Kenneth for at

   få ham mere med i ungdomsarbejdet eventuelt også som deltager ved stævner. Ved fælles hjælp

   må det være muligt at kunne stille op, men vi ved endnu ikke hvor stævnerne er og det kan derfor

   være lidt svært at give tilsagn på forhånd.

   Steffen deltager sammen med Søren i et kommende stævne 10-11. september selvom det betyder

   Søren må undværes til fjordens dag.

   Vi mangler stadig at få arrangeret mødet med konsulenten fra Dansk Sejlunion. Det er derfor også

   lidt svært at vide, hvor meget der kræves for at deltage i stævnerne.

 

Aktivitetsudvalget:

   Birger og Søren samt to fra havnen har været til møde om Fjordens dag, der er ved at være på

   plads dog sådan at der er tvivl om dykkerne og hornblæserne.

   Birger har kontakt til alternative. Der er mange der har givet tilsagn om at hjælp og havnen

   kontaktes, da der er tegn på at den er interesseret i også at deltage aktivt.

   Afriggerfesten bliver som bliver som den plejer.

 

Kapsejladsudvalget:

  Intet, dog tyder det på at kapsejlads på fjordens dag ikke bliver til noget. Carsten havde dog læst

  på Odense sejlklub hjemmeside at de har opfordret kraftigt til at medlemmerne derfra deltager.

 

Optimist og ungdomsudvalget:

   Vi skal gerne op på 8-10 deltagere, så det kniber lidt i øjeblikket.

   Søren er i gang med renovering af den indkøbte Europajolle.

   Det blev besluttet at indkøbe endnu en billig Europajolle til kr. 3000. Carsten har hentet den og

   den ser godt ud.

 

Kølbåde og sejlerskole:

   Det går godt med dette. Preben har styr på det og klubbåden placerer sig godt i kapsejladserne.

   Vi må håbe der er nye interesserede til næste år.

 

Klubhusudvalget:

   Der er stadig problemer med at brugerne af klubhuset ikke rydder ordentligt op efter sig. Ny

   kommentar i klubbladet ?

   Der skal indkøbes to nye toiletter og en ny porcelænskumme til pissoiret, da vandforbruget er helt

   urimeligt stort. Taget trænger til at blive renset for mos. Vi spørger havnemesteren om dette ikke

   kan gøres i forbindelse med vinterklargøringen af havnen i år. Der etableres udsugning i

   pejsestue.

 

Økonomi.

  Økonomien er god. Der skal overrækkes lidt vi til instruktørerne i år.

 

Stof til bladet:

  Carsten har laver artikel om Fyn rundt. Birger omtaler afriggerfesten,