Regler for brug af klubhus

Klubhuset er åbent for alle Sejlklubbens- og Havnens medlemmer til almen brug.

 

Klubhuset er med første prioritet forbeholdt alle ungdomsaktiviteter og arrangementer afholdt af Sejlklubben.

 

Klubhuset kan anvendes til receptioner afholdt af og for foreningernes medlemmer mod et gebyr på kr. 400 ( 2013) til vedligehold.
Ønsker du hjælp til rengøring, så klubhuset ser ud som da du modtog det, skal det aftales med sejlklubben.

 

I vinterhalvåret betales desuden kr. 250 til dækning af eludgifter ved opvarmning.

 

DER ER RYGEFORBUD I KLUBHUSET

 

Klubhuset kan IKKE udlejes til private fester.

 

Sejlklubber på besøg i havnen kan med tilladelse fra Sejlklubbens bestyrelse benytte lokalerne til fællesspisning mod gebyr på kr. 500 ( pr 2012).

 

Lokalerne skal altid rengøres efter brug og aflåses.

 

Henvendelse om brug af klubhuset skal ske til Carsten Christensen tlf 66 17 82 16 eller mail: Carsten.christensen@nalnet.dk