Hvordan fik vi råd til at bygge den lækre nye bade og toiletbygning ?

Som de fleste sikkert har bemærket er opførelsen af den nye bade og toiletbygning sat i gang. Det har været et langt projekt og historien om økonomien kommer her meget kort.

Halvdelen af pengene kommer faktisk fra EU-midler. I 2013 vedtog EU-kommissionen at fortsætte et 50 år gammelt tiltag, nemlig Udvikling af Landbrug og Landsdistrikter med svimlende  € 100 milliarder i perioden 2014-2020. klik her. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Pengene kommer fra det andet ben i EUs landbrugspolitik: at støtte EU's landdistrikter med at tackle en lang række af det 21. århundredes økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer
I Danmark udgør det den pulje kr. 55 mill. ud af et samlet dansk budget på kr. 900 mill., hvoraf EU har finansieret 2/3 af beløbet.

Mere detaljeret beskrevet er overskriften for vores projekt: Social integration og økonomisk udvikling i landdistrikterne.
Den sociale integration kommer fra handicap toilettet, så handicappede kan benytte havnen og det faktum af sportsklubber generelt bedrer integrationen i samfundet over en bred kam.
Det økonomiske aspekt i projektet kommer ind ved, at vi har valgt lokale håndværkere og udover EU-midlerne at have skaffet et tilsvarende beløb til landdistrikterne ved adskillige fondsansøgninger og i mindre grad dele af klubben egenkapital.

Samlet er der investeret over kr. 800.000 i huset, så klubben i år kan fejre jul med den største gave til sig selv i det 21. århundrede.