Standerhejsning med indvielse af ny toiletbygning.

Lørdag den 28. april var der som sædvanlig på sidste lørdag i april standerhejsning i sejlklubben Egensedybet. I år var det anderledes end det plejer.

 

Formanden Erik Hansen indledte med gennemgang af de vigtigste begivenheder for den kommende sæson. 

Udover formanden Erik Hansens tale var der taler fra indbudte gæster i forbindelse indvielsen af den længe ventede toiletbygning med handikap toilet og ikke mindst gode omklædningsforhold for ungdomssejlerne. Erik kunne i sin tale takke Lars Greve, bestyrelsesmedlem LAG-MANK, Anders Thingholm, formand for Teknik-og Miljøudvalget, Morten Andersen, Borgmester Nordfyns kommune samt Christina Roth Madsen fra Sydbank for deres støtte til projektet.

 

Efter standerhejsning til "Der er ingenting der maner" og dernæst afsyngning af Sejlklubben Egensedybets  egen slagsang, gik den lidt kolde og omblæste begivenhed over til selve indvielsen.

 

Lars Greve kom i sin tale ind på, at netop projekter af denne art passer meget fint med LAG-fondens formålsparagraf, som blandt andet er at støtte projekter, der skaber aktiviteter i naturen og gerne lokalt forankrede. Det så meget at der var en opfordring til sejlklubben om snarest at sende en ny projektbeskrivelse. Som nyvalgt formand for Teknik og Miljø udvalget  måtte Anders Thingholm nøjes med at udtale sin beundring for bygningen og indsatsen fra sejlklubbens side med en forventning om godt samarbejde fremover. Borgmester Morten Andersen påskønnede den samlede indsats og fremskridtene, der er sket i og omkring sejlklubben, så området fremstår meget tiltalende og dermed bidrager til udviklingen af Nordfyns kommune.

 

 

Med ryggen til den kolde vind fra nordøst kunne de forsamlede 60-70 mennesker nu gå hen til den nye bygning, hvor Morten Andersen på behørig vis klippede den røde snor over. Der blev så mulighed for at se bygningen indvendig, og det var et flot lyst interiør, der kom de fremmødte i møde.

 

 

 

Inde i lune omgivelser i det til lejligheden opstillede telt og i selve klubhuset var der derefter servering af øl, vin og vand samt snacks i rigelige mængder. Snakken gik livligt begge steder og inden man fik set sig om, var det på tide at gøre klar ved de veldækkede borde i klubhuset til aftensmaden med pulled pork, bagt kartoffel og coleslaw.

 

 

 

Læs her hvad Fyns Stiftstidende skrev.