Ølsejladsen 2010

Lørdag 18. september 2010 var der arrangeret en ekstra sejlads i Sejlklubben Egensedybet. Med Ole Green som ide og initiativtager skulle der sejles en længere kapsejlads end de sædvanlige onsdagsejladser. Som appetitvækker havde Ole valgt at indkøbe et passende antal øl fra Refsvindige bryggeri dels som præmie dels som led i en ølsmagning ved frokosten efter sejladsen.

I alt 8 både havde meldt sig og trods udsigt til kraftig vind var der 7 både til start. Det var efter handikap Ursula, Kraka, Basilisk, Baronessen, Havfruen, Vindøje og Pegasus. Med udsigt til kraftig vind blev den indenfjords bane valgt. Det betød at bådene skulle to gange rundt på de gamle rød og grøn bane dog således at vendingen af omsejlingsretningen skete ved bøje 2 og ikke bøje 8. Den samlede længde af banen blev på den måde 11 sømil. Der blev startet med omvendt respit så vi kunne afgøre placeringerne uden dommermedvirken og som ekstra gevinst ville vi ankomme i mere samlet flok til den efterfølgende frokost. Før starten var der skippermøde og efter nogen snak frem og tilbage blev der enighed om at gennemføre sejladsen trods udsigten til hård vind med vindstød af kulingstyrke fra vest sydvest. Skipperne syntes der havde været for mange aflysninger af onsdagssejladserne i efteråret så sammen med udsigten til tørt vejr fra oven med lidt sol var det medvirkende til at sejladsen skulle gennemføres.

Vi sejlede nu alle ud til start ved bøje 8. Vinden var ikke kraftig endnu, så flere både havde ikke rebet storsejlet. Medvirkende hertil var at det var læns og halvvind den første 3. del af turen, der gik fra bøje 8 til Gabet og videre til Dykanden ved Lindø. Starterne gik fint og der var rigtig god fart på uden problemer. Ved Dykanden var der det første stykke med kryds. Vinden var kraftig men ikke på sit højeste endnu skulle det vise sig. Imidlertid blev der for de to forreste både Ursula og Basilisk nok at se til ved bøje 6 ved Lindø. Af uransagelige årsager blandede søfartserhvervet sig i sejladsen, på samme måde som den tit gør om onsdagen. En halvstor tanker skulle absolut ud med lods og tuttede kraftig af begge både flere gange. Ursula var dog klart foran tankeren ved bøje 6 så Søren kunne fortsætte ufortrødent mod bøje to. Derimod var Basilisk kun lige foran ved bøje 6 og måtte derfor krydse i højre side af løbet op mod bøje to.  Til stor ærgrelse betød det uheldigvis at Basilisk stødte på grund med sten ved ledebøje 14. På grund af det ekstreme højvande kunne besætningen ikke som sædvanligt se stensætningen og på grund af tankeren følte de sig presset til at for tæt på viste det sig. De kom dog hurtigt fri og der var ikke umiddelbare tegn på læk så sejladsen kunne fortsætte. I Havfruen overvejede vi at udgå på grund af den megen røgvand men med udsigt til lidt sol og halvvind på tilbagevejen tilbage til bøje 8 (og måske en ølpræmie, da vi var lige foran Baronessen) valgte vi at fortsætte, dog rebede vi nu storsejlet.  Det gav en meget rolig sejlads og båden var nu helt neutral i alle vindretninger og styrker uden brug af kræfter ved rorpinden.

Efter bøje 2 som var halvvejs lå bådene stadig i samme rækkefølge som ved starten. Kraka var dog ikke på den ”rigtige” plads i rækkefølgen, men kun nummer 5. Det skyldtes en misforståelse allerede ved første passage af bøje 2. Det vil sige Kraka havde overhovedet ikke rundet bøje to men havde lagt kursen mod Gabet allerede fra bøje 4. Halvvejs til Gabet opdagede de fejlen ved at se på de andre både og vendte beslutsom om og rettede fejlen. På tilbagevejen til Lindø mødte vi for motor Vindøje. I den hårde vind havde de valgt at udgå og i næsten tørt tøj sejlede de roligt mod bølger og vind ind til havnen.

Turen tilbage mod Gabet bød ikke på ændringer i placeringerne udover at Ursula måtte se sig passeret af 4 både og på halvvind var sejladsen jævn. Det var det dog ikke fra bøje 8 ved Gabet og hjem. Herfra var der kryds hele vejen hjem til mål og havn i nærmest kuling. Min vindmåler viste efter sejladsen at maximum vind var registreret klokken11.14 med 14.4 sek.meter netop på denne del af banen. Vinden var nu så kraftig at Kraka i topfart (?) passerede både Baronessen, Havfruen og Basilisk. Da Kraka passerede Havfruen var det med en række kraftige smæld fra storsejlet. Det var ikke trimmet helt ind men holdt heldigvis til den hårde medfart. Lydmæssigt lød det mest som om skipper piskede sine heste. På vejen fra Gabet til bøje 2 valgte Pegasus nu at udgå. Den brugte fok var for stor til den hårde vind og vejret var med kun to mand i båden for kraftig til det var forsvarligt at skifte forsejl. Det var vist også pakket ned hjemme på Grønnegyden !

Med Kraka i fuld fart var nu kampen om 2. og 3. pladsen mellem Havfruen og Basilisk tilbage. De gik hver sin vej på banen og ved bøje 2 havde Havfruen overhalet Basilisk. Ursula sluttede leddet og valgte at bjerge storsejlet. Det gav en rolige sejlads men desværre problemer med i vendingerne at passere vindøjet. Det gjorde at Ursula var lidt sent i havn så vi var ude at kigge efter den for en sikkerhedsskyld.

Efter at være nået i havn uden større problemer og blevet tørret, var der nu en livlig snak ved frokosten. Der blev smagt rigeligt på de forskellige velsmagende øl fra Refsvindinge såvel som Birger og Hennings snaps. Stemningen var god og og der var megen snak om teknik og sejlføring i hårdt vejr. Kraka fik udleveret sin 1. præmie i form af 30 blandede øl fra Refsvindinge. Havfruen og Basilisk delte andre 30 øl med 20 til Havfruen for andenpladsen og 10 til Basilisk for tredjepladsen.

Alt i alt synes jeg det var en god men udfordrende sejlads. Banelængden var passende så bortset fra at vinden godt måtte være svagere, at vi kunne have undværet en grundstødning og gener fra erhvervstrafikken, tror jeg de fleste var med på at gentage sejladsen næste år. Grundstødningen til trods mente Ole nok at kunne stå for arrangementet næste år måske endda med to sejladser.

 

Tak for turen

Carsten Christensen, Havfruen.

Se en kort film