Klubaften i februar om kanalsejlads.

 

 

At sejlklubbens blad nærlæses af mange kunne bestyrelsen konstatere onsdag 8. februar, hvor knap 25 medlemmer var mødt op til denne vinters klubarrangement. Finn og Birthe assisteret af deres søn Kenneth med flere fortsatte nemlig på fornem vis i farver deres indlæg fra sidste nummer af klubbladet. Ved hjælp af både farvefoto og videooptagelser blev deres tur 2005 til Berlin udførligt illustreret i klubhuset.

I kronologisk rækkefølge berettede Finn først om de forberedelser til turen, der forbedrede turen i 2005 i forhold til 2004, hvor Finn og Birthe også var på kanalfart i Tyskland.

En god ting at have men ikke obligatorisk selv i Tyskland er et ”Kanalbevis”. Selve kanalbeviset er et slags udvidet Duelighedstegn, som blandt kaster lys over sidemarkeringerne og sejlløbets retning. Som i Danmark er sidemarkeringen opstillet så den ”passer” for de indadgående. Der er bare den finurlighed, at sejlløbets retning er inde fra i landet og ud mod havet. Sidemarkeringen ”vender” altså ved indløbet til kanalerne og afstanden angives, så man tæller nedad efterhånden som man kommer indad i landet. Udover dette giver ”Kanalbeviset” en god forklaring på de mange vejskilte, der er langs kanalerne. Vejskilte er jo noget, som vi normalt ikke møder på havet.

Hele uddannelsesforløbet til kanalbeviset er noget man i løbet af vinteren kan beskæftige sig med over internettet inklusive selve prøven.

Det er også en god ting at være hjemme i det tyske sprog, fordi selve orienteringen og kommandoføringen ved ind og udsejling i sluserne foregår på tysk i et til tider skrattende højttalersystem. Det er dog ikke nødvendigt at medbringe ens egen personlige tysklærer kunne Birthe dog sekundere Finn med, men det skader ikke. Til gengæld er det gratis at benytte alle sluser og kanaler øst for Hannover. Det eneste man skal gøre er at holde sin plads i køen, holde god afstand til skruen på flodprammene og bruge godt med store fendere og fortøjninger, selvom der i flere sluser er bevægelige fortøjningskroge, der følger vandstanden på turen op og ned.

Af hensyn til den sultne mave og sultne dieselmotor var det også værd at overveje en investering i cykler eller andre hjulbærende transportmidler. Selvom det er en god ide udover kanalkort at bruge almindelige landkort for at lette denne del af navigeringen, er der næsten altid længere til købmanden end kortet viser og antallet af tankstationer ved selve kanalen kunne tælles på en hånd på turen helt til Berlin.

Efter denne indledende orientering skiftedes Birthe og Finn til at fortælle om fotografierne og videooptagelser med motorlyd fra turen. Farverne var flotte og billederne blev krydret med små tips for den, der måtte få lyst til prøve lykken som kanalskipper. Af specielle ting husker jeg at Lübeckkanalen var anlagt allerede i det 12. århundrede. Vore forfædre vikingerne har måske prøvet at besejle kanalen, som de handelsfolk de var. En anden sjov ting var oprindelsen til Elbe-Seiten- Kanal, som de fleste nok kun kender fra skiltningen langs de tyske motorveje. Kanalen blev anlagt 1968 -1976, så der var en vandvej fra Elben og Hamborg til Rhur distriktet, som ikke gik gennem det tidligere Østtyskland.

Undervejs i beretningen blev der forklaret om de forskellige metoder til at mindske vandforbruget ved sluserne. At der var brug for at passe på forbruget af vand blev meget tydeligt ved et digebrud kort efter ibrugtagningen af kanalen.  På kort tid tørlagdes store dele af kanalen. Herefter blev systemet forbedret med at bygge spærringer, så hele kanalen kunne opdeles i sektioner i tilfælde af digebrud.

For de der har været i Legoland kunne Finn og Birthe fremvise levende billeder fra den rigtige kæmpemæssige hejsesluse, der indgår i kanalsystemet. Ved hjælp af kraftige spindler kunne en 100 meter lang ”kasse” med skibe og vand på 3 minutter hæves hele 38 meter. Imponerende tysk mekanik. Som supplement til billederne fra turen så vi til sidst nogle billeder fra landsiden, hvor Birthe og Finn på en efterårs tur i bil havde besøgt kanaler og sluser igen. Her kunne de vandbesparende anordningers indretning bedre gennemskues.

Alt i alt var det en spændende aften i klubben. Af snakken bagefter med foredragsholderne var der vist flere, som have fået blod på tanden til at prøve kanalsejlads, selvom det kræver timevis af motorsejlads og afmontering af masten i utide!!! Udover hos Finn og Birthe kan den nysgerrige søge oplysninger på den tyske søgemaskine www.lycos.de og på Sejlunionens hjemmeside under Tursejlads/Sejlads i udlandet/Kanalsejlads( www.sejlsport.dk/sw2415.asp ).

Besøg også sejlklubbens hjemmeside på www.sejlklubben-egensedybet.dk, hvor der er flere billeder i flotte farver.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Birthe og Finn for en god aften. Samtidig skal Kenneth & Co. have en særlig tak for den store fine tekniske indsats, som bidrog til at den billedlige side af foredraget var helt i top. Fornemt.

 

 

Carsten Christensen

Havfruen