Tanker efter en spændende kapsejladssæson.

 

 

Er pointsystemet og TA sejltidssystemet retfærdigt?

 

Efter en sæson med meget tætte afgørelser i andet løb både i det endelige resultat og ikke mindst i de enkelte sejladser, er det interessant at se om der er retfærdighed til i point- og beregningssystemet.

 

Som bekendt benytter sejlklubben systemet med en teoretisk sejltid for tilbagelægning af en sømil i ca. 5-6 sekundmeter (TA-tid).

Fra tid til anden sker der en ændring af tiden for at sejle sømilen både opad og nedad for de enkelte bådtyper.

Begrundelser for ændringerne er ikke altid synlige for den enkelte sejler, så lad os se på resultaterne i år i andet løb.

 

Nedenfor er oplistet de 6 mest deltagende både i andet løb med vinderen øverst.

 

  1. søjle angiver den samlede tid båden har været om at gennemføre de sejladser, båden har deltaget i.
  2. søjle angiver den gennemsnitlige tid, der er brugt pr. sejlads.
  3. søjle angiver tidsforskellen op til vinderen målt på gennemsnits tiden pr sejlads
  4. søjle angiver den samlede sejltid, når der er tillagt en gennemsnits tid, så den samlede sejltid gælder for lige mange sejladser, nemlig 12 sejladser.
  5. angiver den totale tidsforskel op til vinderen.

 

Alle tider angivet i minutter og beregnet ud fra præmietiden.

 

 

Mike                                     869                96.5                                   1159             

Arne                                    1108              100.7             +   4.2            1209              +  50

Carsten                                1256              104.6             +   8.1            1256              +  97

Jesper & Ole                       1289              107.4             + 10.9            1289              +130

Søren                                   1070              107.0             + 10.5            1284              +125

Knud                                   1386              115.5             + 19.0            1386              +227

 

Bortset fra en lille ”forkert” detalje i forholdet mellem nummer 4 og nummer 5 virker de beregnede sejltider i denne lille kapsejlads faktisk helt retfærdige.

Efterhånden som man går nedad i rækkefølgen, bliver tiderne længere. Om differensen er udtryk for alene skipperens evner eller bådens evner med den eksisterende sejlgarderobe skal jeg være usagt.

 

Tilbage er så flidspræmien for mest konstant deltagelse. Sådan som reglerne er formuleret af Dansk Sejlunion, er der ikke nogen bonus for at stille op i en sejlads,

der ikke gennemføres uanset om der er for lidt eller for meget vind. Et eller andet sted burde sejladsen ikke udgå helt af regnskabet.

Burde straffen for ikke at deltage i en sejlads i stedet for som nu at blive beregnet efter antal tilmeldte både, i stedet for beregnes ud fra antal deltagende både i den pågældende sejlads det drejer sig om.

 

Tja. Pausen her om vinteren kan jo bruges til mangen en spekulation om mulighederne næste år.

Alligevel har jeg bestilt en ny genua i den tro, at det må hjælpe på placeringen næste år.

Om ikke andet er der i det mindste ingen undskyldninger for dårlige placeringer og som altid er der jo en stor glæde ved at sejle med nye sejl og en båd i perfekt balance.

 

Vel mødt til næste års sejladser.

 

Carsten

Havfruen

 

PS.  Klubbåden har fået nye brugte sejl, så hvordan går det ikke i første løb. Nu bliver den jo helt uovervindelig???!!!!