Nostalgi aftener i Sejlklubben om havnens historie.

 

Onsdagene 26. januar og 9. marts 2005 inviterede Sejlklubben til aftenmøde om havnens tilblivelse. Med Preben Hansen og Knud Haugsted som primusmotorer blev der lidt forsinket i forhold til havnens 30 års jubilæum fortalt levende og entusiastisk om hele områdets tilblivelse gennem flere hundrede år for i alt ca. 40 fremmødte medlemmer på de to aftner.

Preben lagde ud med hjælp fra en stor planche fra egen hånd med grundigt at forklare den indviklede proces, der blev startet af driftige folk i 1800 tallet. En proces, som gjorde det muligt overhovedet at skabe havnens bagland og tilkørselsvej på baggrund af et omfattende afvandingsarbejde. Preben kunne fortælle om talrige velvillige arbejdere, der med håndkraft skabte dæmningerne, for først efter arbejdets gennemførsel at få udbetalt deres beskedne hyre for det slidsomme arbejde med skovl og trillebør.

Sammen med dæmningen fulgte den mølle til at drive afvandingspumperne, som i dag delvist nedbrudt ligger bag havnen. Mølleren var for knap hundrede år siden en entusiastisk sejler, som angiveligt havde deltaget i en af de første kapsejladser afholdt uden for København ved Nyborg.

Med dette stikord til sejlsport tog Knud over med den nære historie om forarbejdet med havnens tilblivelse og opbygningen af havnebassinet. Krydret med små indlæg viste Knud sine filmoptagelser fra hele arbejdet med bassinets tilblivelse, opfyldning med vand og indvielse. Som i andre nostalgiske sammenhænge vakte det nogen moro at gense frisurer og moden fra halvfjerdserne. Det eneste, der var uændret, var de orange børneredningsveste. Med hjælp fra de fremmødte medlemmer og deres børns alder, blev datoer og de medvirkende på filmen identificeret. Samtidig blev det afsløret for nye medlemmer at det var den bløde havbund nord for nordmolen, der gjorde at afstanden mellem den to bådebroer blev lidt i underkanten. Otterup kommunes famøse gave til havnen i form af et ”prægtigt” askebæger fik et par ord med, men det henstår i det uvisse, hvor klenodiet er blevet af. Afslutningsvis på den første aften vistes et par optagelser fra en senere renovering af havnen med blandt andet et sjovt klip af en flydende gravkos vralten rundt i havnen ved skovlens kraft, som var den en kæmpemæssig klodset gondol.

 

Anden aften stod i 25 års jubilæets navn. Knud havde igen været på pletten med kameraet og sørget for at begivenheden blev foreviget. Med den nuværende formand for havnen Carl Egon Andersen i front blev der udnævnt to æresmedlemmer. På behørig vis blev der udleveret et par guldnøgler til den første formand for havnen Jørgen og sekretær Henning  De to æresmedlemmer måtte herefter tydeligt nervøse på knæ foran Carl Egon hver modtage 4 sværdslag inden anden afdeling af optagelsesprøven til æreslogen. Her så vi Børge  i sit es som både kanonér og ceremonimester. Filmoptagelserne fortsatte ved selve jubilæumsfesten, hvor sejlklubbens forrige formand Jens Johansen rundhåndet uddelte vin til bestyrelsesmedlemmerne for havn og sejlklub. Alt i alt var det et par sjove aftener, hvor der ved den efterfølgende kaffe og kage blev snakket om andre sjove episoder ved havnen og vi fik set det oprindelige fremtidsprojekt, hvor havnen havde bredt sig ud over hele bunden af Egensedybet med plads til flere hundrede både. Et projekt, som nok desværre ikke kan løftes op over papiret uanset, at det så meget tiltalende ud.

 

Tak til Preben og Knud for indsatsen.

Carsten Christensen.