Frivilligt arbejde på havnen

 

På generalforsamlingen den 18. marts 2009 blev det vedtaget at alle andelshavere / eller en af andelshaveren tilmeldt person indenfor en toårig periode har pligt til at deltage i 4 timers frivilligt arbejde, ud over deltagelse i forårs og efterårsklargøringer. Alternativt er at betale sig fra det.

 

Her når sæsonen er ved at være slut er det tid at gøre status på ordningen omkring frivilligt arbejde. Første gang der var indkaldt var den 20. juni 2009. Opgaverne var maling af mastehuset, reparation af brædder på broer, fjernelse af roser på nordmolen og en del andre småopgaver.

 

                             

 

Anden gang der var indkaldt var den 3. oktober 2009. Her var opgaverne tømning af olieskur, oprydning i masteskur, strøm til spil på nordmolen og reparation af vejen, fliser skulle også tilrettes og borde – bænkesæt rengøres for alger samt en del andre småopgaver.

 

                  

 

 

           

 

 

Som det kan ses af billederne her i artiklen har man ikke ligget på den lade side, men fået en masse opgaver fra hånden og tak for det.

Bestyrelsen må konkludere at ordningen er blevet en stor succes, der er med til at fastholde vedligeholdelsen af vores havn og omkringliggende arealer, i en god og indbydende stand for alle der kommer her. Samtidig skal også lyde en tak til alle de, der i det daglige er med til at gå og hjælpe med store som små problemer som alle tager som en selvfølge.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Erik Hansen

Sekretær