Klubaftener med førstehjælpskursus for seniorer

IMG_1392r.jpgÅret klubaftenarrangement blev et stort hit. Der var tilmeldt flere deltagere end det var muligt at rumme på kurset, så 15 heldige medlemmer kunne 3. og 10. februar samt 2. marts nyde godt af Christina Thrane Becks store viden og store pædagogiske evner.

For at nå frem måtte deltagerne trodse vejr og vind. Der havde lige været snestorm 2. februar så vejene ud til klubben var meget glatte og der var flere steder ubehagelig snefygning. De fremmødte blev ikke skuffede. På fremragende vis sørgede Christina for at selv den mest udtalte aftenlur nyder (referenten !?) ikke glippede med øjnene en eneste gang under det 12 timer lange kursus.

Som introduktion havde Christina valgt at vise en autentisk optagelse af en nødhjælpssituation fra Sverige. En ældre herre (på samme alder som mange brugere af havnen!) havde på sin sædvanlige ugentlige badmintonaften fået en blodprop i hjertet og var faldet om. Filmen viste meget overbevisende, hvordan redningsmandskabet ved hjælp af kunstigt åndedræt, hjertemassage og hjertestarter i forbløffende afslappet tempo fik reddet den syge mand. Uden noget med en masse tiltag hu-hej og forvirring kunne vi se hvordan man reddede manden.  Slutningen på filmen viste den reddede takke mandskabet og vi kunne nu se ham med en flot kulør i stedet for det grå slatne ansigt først i filmen. Det var for deltagerne en rigtig god oplevelse at se værdien af en førstehjælpsindsats, som vi alle burde kunne efter kurset.

IMG_1394r.jpgHerefter fortsattes der med Powerpoint fremvisning vekslende med praktiske øvelser. Der var lejlighed til på store og små dukker at ophæve tilstoppede luftrør, hjertemassage og kunstigt åndedræt. Vi fik lært at slæbe en nødstedt ud fra en brand og fra en forulykket bil. Her lærte vi noget nyt og meget vigtigt: Er bilens airbag ikke udløst er det livsfarligt at lægge egen krop mellem rat og nødstedt. Udløses airbaggen i den situation vil førstehjælperen blive ramt af airbaggen med over 360 km/t. Noget der nemt kan være dødeligt for førstehjælperen men ikke mindst altid gøre vedkommende ude af stand til at fortsætte førstehjælpen på grund af egne kvæstelser.

Senere i forløbet baksede vi igen med hinanden som ofre for uheld. Der blev prøvet NATO stilling og lagt forbindinger. Der var også tid til at se og røre en rigtig hjertestarter dog uden stød.  Dens stemme hjælper brugen elegant igennem de forskellige faser af brugen med tydelig stemmeføring.

Under de praktiske øvelser svarede Christina også på spørgsmål om det særlige forhold der er på en båd. Selvom det ikke har hendes særlige område, kunne der alligevel falde guldkorn om hvordan vi gebærder os under vanskelige forhold, der på grund af de trange pladsforhold, hersker på en båd. Endelig kunne der gives gode råd om hvordan den lange periode, der nødvendigvis tit opstår ved alarm fra en båd, kunne udnyttes indtil hjælpen når frem. Her var der også gode råd om indholdet af nødhjælpskassen om bord. Jeg tror vi alle her skal have udvidet vores sortiment til den kommende sæson.

 

Meget apropos vinteren fik vi også forklaret mulighederne ved uheld med det kolde vand eller på isen. Her mangler vi stiger i det fri på havnen.IMG_1389r.jpg

Til slut fik alle et bevis for deltagelsen og Christina kunne kun opfordre til at der på havnen til sæsonstart blev gjort en indsats fra sejlklub og havn for at opsat en hjertestarter.

 

Det var et billigt og godt kursus fra Dansk Folkehjælp, som helt sikkert tåler gentagelse en eller anden vinter i fremtiden. Kan kun anbefales til alle også som genopfriskningskursus.

Carsten Christensen